3 Temmuz 2022

‘Seçim teşvikleri’ kanun teklifi Meclis’ten geçti

4 min read


Yerel seçimlere beş hafta kala muhalefetten hayli tepki alan, ‘işverene 1 Şubat-30 Nisan arası işe alınan işçilerin sigorta, vergi ve maaş desteği’ düzenlemesini de içeren ‘seçim teşvikleri’ kanun teklifi Meclis’ten geçti.

AA’nın haberine göre kanun teklifinde basılı kitap ve süreli yayınlardaki KDV oranının sıfırlanması, engellilere evde bakım desteği, tarım kredilerine yeniden yapılandırma, gibi teşviklerin yanısıra cumhurbaşkanının cep telefonlarındaki ÖTV’yi uygun gördüğü takdirde yüzde 50’ye kadar çıkarabilme yetkisi de bulunuyor.

‘Sosyal Hizmetler Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’ özetle şöyle:

İşverenlere, 2018 yılı içinde iş yerinden bildirilen sigortalı sayısına ilave olarak, 1 Şubat 2019 ila 30 Nisan 2019 tarihlerinde işe alınan sigortalılar için üç ay süreyle ‘prim, vergi ve ücret desteği’ sağlanacak.

Engellilere ‘evde bakım hizmeti desteği’ için ‘hane içinde kişi başına düşen ortalama aylık gelirin asgari ücretin aylık net tutarının 2/3’ünden az olması şartı’ kapsamında yapılan hesaplamaya ‘bayram ikramiyeleri dahil edilmeyecek’.

Bayram ikramiyeleri dahil edilerek yapılan hesaplama sonucunda evde bakım hizmeti ‘desteği kesilen engellilere bu hizmet yeniden sağlanmaya başlanacak’; ödenmeyen yardım tutarları da defaten kendilerine ödenecek.

Kitap ve dergilerde KDV sıfırlanacak

‘Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kanunu’ hükümlerine göre poşetlenerek satılanlar ‘hariç’ olmak üzere, basılı kitap ve süreli yayınlardaki KDV oranı sıfırlanacak. İstisna had sınırı ise bu istisnanın uygulanmasında geçerli olmayacak.

Çevre Kanunu kapsamında ‘geri kazanım katılım’ payları, ürünün piyasaya sürüldüğü tarihi takip eden ayın 24’üncü gününün sonuna kadar ilgililerin gelir veya kurumlar vergisi yönünden bağlı olduğu vergi dairesine, gelir veya kurumlar vergisi mükellefiyeti bulunmayanlar tarafından ise Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenecek vergi dairesine beyan edilerek aynı ayın sonuna kadar ödenecek.

Cumhurbaşkanına ÖTV’yi artırma yetkisi

Kanuna göre, cep telefonları ile diğer alıcısı bulunan verici portatif (cellular) telsiz telefon cihazlarının, özel tüketim vergisi oranlarını indirmeye, ‘yüzde 50’ye kadar artırmaya’ ve oranlara esas özel tüketim vergisi matrahlarının alt ve üst sınırlarını dörtte birine kadar indirmeye, ‘dört katına kadar artırmaya’ Cumhurbaşkanı yetkili olacak.

Cep telefonları ile diğer alıcısı bulunan verici portatif (cellular) telsiz telefon cihazlarının vergi oranlarının belirlenmesinde özel tüketim vergisi matrahları esas alınarak yeniden düzenleniyor. ÖTV matrahı bin 200 lirayı aşmayanlar, ÖTV matrahı bin 200 lirayı aşıp, 2 bin 400 lirayı aşmayanların vergi oranı ‘yüzde 25’ olacak.

Tarım kredilerine borç yapılandırma

Tarımsal üretime devam etmeleri şartıyla; Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri tarafından kullandırılan tarımsal kredi alacaklarından 31 Aralık 2018 itibarıyla tasfiye olunacak alacaklar hesabına aktarılanlar ile borçları çeşitli afetler nedeniyle ilgili mevzuat kapsamında ertelenmiş olan borçlular, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihi izleyen üçüncü ayın sonuna kadar banka/kooperatife başvuruda bulunarak tarımsal kredi borçlarını yapılandırabilecek. Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce, yapılandırılan ve ödemeleri halihazırda devam eden krediler, bu madde hükmünden etkilenmeyecek ancak başvurmaları durumunda bu madde hükümlerinden faydalandırılabilecek.

Zorunlu petrol stoku kaldırıldı

Kanunla, Petrol Piyasası Kanunu’nda yer alan ‘Bir tüketim tesisinde her bir cins üründen yılda 20 bin ton ve üzeri akaryakıt kullanan serbest kullanıcılar, tüketimlerinin 15 günlük kısmını karşılayacak miktarda kendi depolarında stok bulundurmak mecburiyetindedir ve bunlar ulusal petrol stoku içinde mütalaa edilir’ hükmü, metinden çıkarıldı.

Devletin taşeronlarına tazminat kıyağı

Taşeron işçilere, 11 Eylül 2014’ten sonra imzalanan ihale sözleşmeleri kapsamında, ‘kamu kurum ve kuruluşlarınca’ yapılan kıdem tazminatı ödemeleri, sözleşmede aksi belirtilmemişse, ‘taşeron işverene rücu edilmeyecek‘. Taşeron işçiye ödenen kıdem tazminatının 11 Eylül 2014’ten sonraki kısmı için kamu kurum ve kuruluşları tarafından taşeron şirkete gönderilen davalar hakkında karar verilmesine yer olmadığına hükmedilecek.

Hangi belediyeye idari ve mali yargılama yapılmayacak?

Konusu suç teşkil etmemek kaydıyla, bu maddenin yürürlük tarihine kadar personelinin çocukları için kreş ve gündüz bakımevi hizmetini bütçesinden hizmet alımı yoluyla karşılayan belediyeler, büyükşehir belediyeleri ve bağlı kuruluşlarının yetkili ve görevli personeli hakkında idari veya mali yargılama ve takibat yapılamayacak, başlamış olanlar işlemden kaldırılacak.Haber Kaynağı

Copyright 1CONN Creative © All rights reserved.
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com